Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между електронен магазин за боси обувки ЗИЗУУ, наричан в този документ ТЪРГОВЕЦ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (КЛИЕНТИТЕ) на сайта на ТЪРГОВЕЦА.

Разглеждането и използването на настоящия сайт за поръчка на стоки означава, че приемате и сте съгласни с описаните общи условия, включително че предоставяте разрешение на ТЪРГОВЕЦА да съхранява и обработва специфични лични данни  за нуждите на работата на магазина и за изпращане на съобщения във връзка с изпълнението на доставките.  От своя страна ТЪРГОВЕЦЪТ Ви гарантира, че предоставените от Вас лични данни се съхраняват и обработват в пълно съответствие с правилата на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) 2016/679 и националното законодателство, както и че Вие можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. Нашата Политика на поверителност съдържа пълна информация за това какви данни събираме и обработваме, за какви цели ги използваме и с кои трети страни ги споделяме. Панелът за съответствие с GDPR ви дава възможност да получите копие от Вашата лична информация, да коригирате информацията, която съхраняваме за Вас или да разпоредите нейното заличаване от нашия информационен масив.

Юридическото лице, което притежава и стопанисва Магазин за боси обувки ЗИЗУУ и с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за продажба от разстояние при поръчване на определена стока от сайта, е фирма ЗИЗУУ ООД, ЕИН: 201690289, ЗДДС номер: BG2011690289, със седалище и адрес на управление: 1106 София, ул. "Константин Иречек" №6-А, управител: Гергана Иванова, телефон: +359895700147. Магазинът е вписан в регистъра на електронните магазини, поддържан от НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ТЪРГОВЕЦ: Операторът на сайта www.zeazoo.com, наричан още "Магазин за боси обувки ЗИЗУУ".

2. ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ: Всяко дееспособно лице, което използва сайта на Магазин за боси ЗИЗУУ в съответствие с настоящите общи условия.

3. САЙТ/ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН: платформата на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ, на която ТЪРГОВЕЦЪТ публикува информация за продуктите, които предлага.

4. ПРОДУКТ/АРТИКУЛ: стока, описана в сайта на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ, характеризираща се с конкретни параметри: тип, вид, единична цена,  др.

5. ПОРЪЧКА: всяка направена от ПОТРЕБИТЕЛ заявка за покупка за един или повече артикули от каталога на ТЪРГОВЕЦА.

6. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА: сключеният от разстояние договор за покупко-продажба между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА.

7. КУРИЕР: трета страна, която действа според разпоредбите на Закона за пощенските услуги и е упълномощена от ТЪРГОВЕЦА да изпълнява от негово име фактическата доставка на стоките до адреса на КЛИЕНТА и да инкасира плащания в брой, където и ако такива са необходими.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Разглеждането на сайта на ТЪРГОВЕЦА www.zeazoo.com е свободно и напълно безплатно за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. Въпреки че ТЪРГОВЕЦЪТ се старае да поднася максимално акуратна и изчерпателна информация за предлаганите продукти, отговорността за избора на конкретен продукт принадлежи изцяло и единствено на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не дава гаранция за пригодност за конкретни цели.

3. ТЪРГОВЕЦЪТ полага разумни усилия да поддържа съдържанието на сайта актуално по отношение на описанието на продуктите, техните цени и наличности. Допустимо е публикуваните снимки на продуктите да имат несъществени разлики спрямо самите продукти (например малки разлики в цвета, поради факта, че някои монитори показват цветовете различно). Такива разлики се приемат за несъществени, ако позволяват на КЛИЕНТА недвузначно да разпознае продукта при доставката.

4. Сайтът на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ позволява на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да се регистрират безплатно, което дава достъп до определена допълнителна функционалност (например натрупването на точки за лоялност от пазаруване) и улеснява разглеждането на сайта и изпращането на поръчки. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съобщения с информация за нови продукти и специални кампании. Такава информация се изпраща не повече от два пъти в месеца. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е абонирал за бюлетина на ТЪРГОВЕЦА, такава информация може да се изпраща по-често във връзка с актуални промоции.

5. Сайтът на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ позволява на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да оценяват продуктите по петобална скала и да оставят коментари със своите впечатления. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да редактира и/или отстранява твърдения с неверен или подвеждащ характер, както и коментари, които нарушават добрия тон и обиждат другите потребители на сайта на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ.

6. Всички публикувани в сайта на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ цени са крайни, с включен 20% данък добавена стойност. Цената за доставка зависи от избрания куриер и от вида и количеството на продуктите в една заявка и се показва по време на приключване на поръчката. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да види на един екран абсолютно всички параметри на поръчката (брой и вид продукти, доставни разходи) преди да финализира заявката.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ

1. С изпращането на своята поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира своето желание да поръча изброените в нея продукти и да заплати за тях. В момента на регистриране на поръчката платформата на магазина връща по имейл запис на нейното съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и се съгласява, че това потвърждение има само информационен характер и не представлява формално потвърждение на поръчка. Всяка поръчка се счита за формално потвърдена едва когато служител на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ я обработи, опакова продуктите, генерира товарителница и изпрати обратно към КЛИЕНТА имейл съобщение с номера на товарителницата и линк за проследяване на доставката.

2. Магазин за боси обувки ЗИЗУУ приема заявки само и единствено чрез платформата на електронния магазин.

3. За да бъде приета и обработена заявката, КЛИЕНТЪТ трябва да посочи:

3.1. Валиден адрес на електронна поща (имейл), способен да приeма поща. В случай, че пощенската кутия на КЛИЕНТА няма място и съобщенията от ТЪРГОВЕЦА се връщат, ТЪРГОВЕЦЪТ може да потърси КЛИЕНТА по телефон, за да уведоми за проблема, в опит да осигури нормална доставка на писмена комуникация между страните.

3.2. Данни за контакт – две имена и мобилен телефон (КУРИЕРЪТ изпраща важна информация за точния час на доставката чрез SMS или Viber)

3.3. Вярно попълнени адрес за доставка и фактуриране на стоките.

4. С изключение на адреса на електронната поща, всички други данни трябва да бъдат изписани на кирилица.

5. Заявката се счита за приета само ако КЛИЕНТЪТ е посочил акуратно и изчерпателно информацията от т. 3.3. При неясноти или несъответствия ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да поиска допълнителни уточнения от КЛИЕНТА по телефона или електронната поща, както и правото да анулира заявката, ако не получи необходимата допълнителна информация в срок 3 работни дни от изпращането на заявката поради невъзможност да се свърже с КЛИЕНТА или повторно предоставяне на непълна информация.

6. Въпреки че ТЪРГОВЕЦЪТ се старае да поддържа максимално актуална информация за наличностите в сайта, в много редки случаи е възможно даден артикул да не е на склад в момента на постъпване на заявката. В такива случаи ТЪРГОВЕЦЪТ има задължението незабавно да информира КЛИЕНТА и да предложи приемливо алтернативно решение. Преценката дали да приеме или откаже промяна в параметрите на поръчката принадлежи на КЛИЕНТА.

7. При поръчка на стандартни артикули, които трябва да се изработят след като поръчката е направена, продуктите се изработват в рамките на 5-12 работни дни, в зависимост от натоварването и техническата сложност на моделите. 

8. При поръчка на нестандартни артикули, които трябва да се изработят след като поръчката е направена, продуктите се изработват в рамките на 15-20 работни дни, в зависимост от натоварването и техническата сложност на моделите. Продукти с име, цветова комбинация по избор се изработват по-бързо, за разлика от продукти с корекция в размерите и нестандартна апликация, друго.

9. След получаване на заявката и при отсъствие на неясноти или несъответствия относно данните за доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ подготвя поръчката за производство и/или изпращане в съответствие с нейния пореден номер на постъпване. Обичайно заявките се обработват и експедират в следните срокове:

9.1. Заявки за налични артикули, подадени преди 12:00 ч. в работен ден, се обработват и предават на КУРИЕРА до 1-4 работни дни;

9.2. Заявки за налични артикули, подадени след 12:00 ч. в работен ден и в неработни дни, се обработват и предават на КУРИЕРА най-късно до 2-5 работни дни.

9.3. Сроковете по горните две подточки подлежат на съгласуване с КЛИЕНТА, в случай, че КЛИЕНТЪТ има други предпочитания.

9.4 Заявки за артикули, които трябва да се произведат, се предават на КУРИЕРА в деня, в който излязат от производство и преминат качествен контрол.

10. Обработените пратки се регистрират в системата на КУРИЕРА обичайно до 18:00 ч. в деня на предаване на пратката. При регистрирането на пратката КЛИЕНТЪТ получава потвърждение по имейл, че пратката е заведена в информационната система на КУРИЕРА.

ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ

1. Доставката се изпълнява чрез КУРИЕРСКА служба "Спиди" по реда и сроковете, описани в документа "Поръчване и доставка"

2. На сутринта на деня за разнос КУРИЕРЪТ известява чрез SMS или Viber получателя на пратката за приблизителния час на доставката. За адресирани до офис на КУРИЕРА пратки съобщението съдържа адреса на офиса, работното му време и номера на товарителницата.

3. Ако по обективна причина КЛИЕНТЪТ не може да осигури присъствие на адреса в деня на получаване, е възможно еднократно предоговаряне на датата на доставка. имейл потвърждението и известието съдържат номера на КУРИЕРА, който трябва да извърши доставката. КЛИЕНТЪТ се задължава да се свърже директно с КУРИЕРА на посочения номер, ако не може да осигури присъствие за получаване на пратката.

4. При два провалени опита за доставка задължението на ТЪРГОВЕЦА се счита за изпълнено, стоката му се връща и поръчката се анулира. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже да изпълнява бъдещи поръчки от същия КЛИЕНТ.

5. Всички пратки се доставят с опция за преглед на стоката, която дава възможност на КЛИЕНТА да се увери, че съдържанието на пратката отговаря на поръчаното, преди да заплати на КУРИЕРА.

ПЛАЩАНЕ

1. КЛИЕНТЪТ може да заплати за поръчаната стока по един от следните начини:

1.1. В брой, при получаване на стоката на адрес или в офиса на КУРИЕРА. В този случай плащането се удостоверява с разписка за пощенски паричен превод, издадена от КУРИЕРА при инкасиране на плащането;

1.2. Безкасово, чрез банков превод, в аванс.

2. При избор на авансово плащане чрез банков превод, ТЪРГОВЕЦЪТ подготвя и изпраща поръчката в същия работен ден, в който плащането постъпи по неговата банкова сметка. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира поръчки с плащане по банков път, за които плащането не е постъпило в срок 5 работни дни от създаването на поръчката. Ако по обективни причини процесът на плащане изисква по-дълго време, КЛИЕНТЪТ е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА при създаването на поръчката.

3. Платформата на Магазин за боси обувки ЗИЗУУ позволява също така плащане чрез бонусни точки, които се натрупват в профила на КЛИЕНТА при закупуване на стоки от сайта. За да се извърши регистрирането на бонусни точки от пазаруване, е необходимо КЛИЕНТЪТ да има активна регистрация в сайта на магазина или да създаде такава, както и да бъде регистриран със своя профил при завършването на поръчката. 

ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК И ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

1. Магазин за боси обувки ЗИЗУУ позволява на КЛИЕНТИТЕ да купуват ваучери за подарък на определена стойност. Ваучерите съдържат уникални кодове, които могат да се използват при пазаруване само в Магазин за боси обувки ЗИЗУУ.

2. При закупуването на електронен ваучер уникалният код на ваучера се изпраща по имейл на електронен адрес, посочен от купувача. При закупуването на ваучер на хартиен носител уникалният код е отпечатан върху скреч-карта.

3. Валидността на ваучерите е 1 година от датата на закупуването и тяхната стойност не подлежи на възстановяване.

4. Системата позволява само един използването само на ваучер при поръчка.

5. Ваучерите не могат да бъдат заменяни за (или използвани за закупуването на) други ваучери или техния паричен еквивалент.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1. КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от закупената стока в срок 14 календарни дни от получаването й, без да изтъква причини за това, при следните условия:

1.1. Продуктът не е употребяван;

1.2. Оригиналната опаковка не е с нарушен търговски вид.

2. Разходите за връщане не подлежат на възстановяване.

3. Разходите за първична доставка до клиента, подлежат на възстановяване, само ако клиентът върне цялата поръчка.

4. За да заяви отказ от договора, КЛИЕНТЪТ трябва да се свърже с ТЪРГОВЕЦА чрез формата за връщане в своя профил или да се свърже с ТЪРГОВЕЦА на returns@zeazoo.com,  ако няма регистрация в сайта и да посочи следните обстоятелства: номер на поръчката, имена и телефон за връзка, да попълни форма за връщане за клиенти без регистрация.

5. КЛИЕНТЪТ се задължава да върне стоката в посочения в т. 7.1 срок. Ако стоката не бъде върната в този срок, отказът от договор не поражда действие.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА заплатената за отказаната стока сума в срок 14 работни дни от получаването на информация за желанието на клиента да върне продукт. Възстановяването става чрез същия метод, по който е направено първоначалното плащане - и в двата случая това е банков превод.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже бъдещи поръчки от КЛИЕНТ, който е упражнил право на отказ от договора.

РЕКЛАМАЦИЯ

1. КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация в случаите, когато закупената стока не отговаря на предмета на договора за продажба. Несъответствието може да се изразява в:

1.1. Изпращане на стока, различна от поръчаната;

1.2. Установяване на липса на части от поръчката;

1.3. Видими производствени дефекти;

1.4. Повреда при транспортиране.

2. Рекламацията се предявява пред КУРИЕРА при прегледа на стоката. КЛИЕНТЪТ по свой избор може:

2.1. Да откаже напълно доставката, без да дължи заплащане, при което поръчката се счита за анулирана;

2.2. Да позволи на ТЪРГОВЕЦА да коригира грешката чрез повторна доставка и да заплати дължимата сума след като се увери, че основанията за рекламация са отпаднали.

3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да се увери, че съдържанието на поръчката съответства на заявеното, преди да приеме пратката. След като КУРИЕРЪТ предаде пратката на КЛИЕНТА, повече не е възможно да се предяви рекламация срещу липси в поръчката или повреди при транспортиране. Рекламация срещу изпращане на стока, различна от поръчаната или срещу видим производствен дефект, може да се предяви в срок 14 календарни дни след приемане на доставката.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. СПОРОВЕ. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Основна задача на ТЪРГОВЕЦА е да изпълнява своите задължения по начин, който удовлетворява ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако КЛИЕНТЪТ има претенции към качеството на нашата работа, гарантирано най-лесният начин те да бъдат адресирани е като се свържете с нас по някой от начините, посочени в страницата "Контакт с нас".

2. Координати за връзка на надзорните организации, които контролират нашата дейност и могат да се използват за алтернативно решаване на спорове. Както следва:

2.1. Комисия за защита на личните данни:

                Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2

                тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

                имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

                Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.2. Комисия за защита на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

      Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

                тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

                гореща линия: 0700 111 22

                Уеб сайт: www.kzp.bg

2.3.Комисия за защита на конкуренцията:

Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

2.4. Европейска платформа за разрешаване на спорове:

                https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Настоящите общи условия са утвърдени от управителя на ЗИЗУУ ООД. 

Дата на последна редакция на документа: 6 март 2024 г. (версия 1.4.1)